Administratorem twoich danych osobowych podanych za pośrednictwem Facebook jest Euro-Car Sp.z o. o. 81-020 Gdynia ul. Owsiana 13. Podanie twoich danych na cele marketingowe Euro-Car Sp.z o.o. jest dobrowolne. Zawsze możesz wycofać swoją zgodę w całości lub części. Przysługuje ci prawo dostępu do twoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania z wyjątkiem tych, które są niezbędne do realizacji zleceń lub umowy. Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Twoje dane nie będą wykorzystywane na inne cele niż wskazałeś.

Powrót do listy aktualności